Rekrytera Kommunikationschef


Susanne Ahlström är grundare och Senior Partner på Brightness Executive Search. Hon rekryterar chefer och specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR och public affairs, till bolag och organisationer som påverkas av politiken.

Susanne har arbetat med chefs och specialistrekrytering sedan 2010. Dessförinnan hade hon olika chefsroller inom politiken, i organisationsvärlden och inom det privata näringslivet. Förutom ett mycket stort kontaktnät, ger det henne en ökad förståelse för uppdragsgivarens behov samt vilka kompetenskrav som bör ställas på kandidaten. 2015 startade hon Brightness Executive Search.

www.brightness.se


Exempel på genomförda rekryteringar:
Kommunikationschef, Kommunikationsdirektör, Marknads-och kommunikationschef, Informationschef, Vd kommunikationsbyrå, 
Vd idéburen organisation, Kommunikationsstrateg, Presschef,
PR-ansvarig, Opinionsbildare, Pressekreterare, Chef samhällskontakter, Ansvarig public affairs, Manager Government Affairs, Samhällspolitisk chef, Ansvarig digital kommunikation, Internkommunikatör m fl.

.


Kontaktuppgifter:
e-post: sah@brightness.se
Mobil: 070-604 42 97