Genomförda rekryteringar

Exempel på roller där en god insikt i betydelsen av god kommunikation är en förutsättning för att lyckas och där Susanne Ahlström hjälpt sina uppdragsgivare:

 • Kommunikationschef
 • Kommunikationsdirektör
 • Marknads-och kommunikationschef
 • Informationschef
 • Vd kommunikationsbyrå,
 • Vd idéburen organisation
 • Kommunikationsstrateg
 • Presschef,
 • PR-ansvarig
 • Opinionsbildare
 • Pressekreterare
 • Chef samhällskontakter
 • Ansvarig public affairs
 • Manager Government Affairs
 • Samhällspolitisk chef
 • Ansvarig digital kommunikation
 • Internkommunikatör

 .