Är du i behov av att rekrytera en ny medarbetare inom kommunikations eller opinionsbildarområdet? 
 


Välkommen att kontakta Susanne för en diskussion om kommunikation och opinionsbildning i största allmänhet och hur den kan optimeras utifrån förutsättningarna i ditt företag eller organisation.

 

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070-6044297