Detta får du om du anlitar Susanne Ahlström och Brightness Executive search:

 

  • hjälp att analysera vilka behov ditt företag/organisation har när det gäller organisationsförstärkning eller förändring för att nå uppsatta mål. Detta underlättas av Susannes breda yrkeserfarenhet inom kommunikationsområdet och kunskap inom opinionsbildning, inte minst i skärningspunkter politik/näringsliv
  • en snabb, effektiv och väl beprövad rekryteringsprocess
  • en och samma konsult som genomför uppdragets alla delar, från searchdelen till referenssamtalen för att säkra en genomgående hög kvalitet
  • ett engagemang utöver det vanliga för att göra den absolut bästa matchningen och hitta de allra största talangerna
  • tillgång till ett mycket stort nätverk av duktiga kandidater

 

För kundreferenser vänligen kontakta Susanne på  070-604 42 97